Uvjeti korištenja putem internet trgovine Tajne moga zavičaja

Informacije o prodavatelju
Pluma studios d.o.o. za usluge
Nova cesta 151
10000 Zagreb
email web trgovine: info@tajnemogazavicaja.hr

Pluma studios društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Registar: Trgovački sud u Zagrebu
MBO: 080786534
OIB: 47654705597

Osobe ovlaštene za zastupanje: Goran Galetić i Andrijana Majstorović, direktori, zastupaju društvo samostalno i pojedinačno.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.tajnemogazavicaja.hr isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.tajnemogazavicaja.hr.

Potrošač koji putem web stranice www.tajnemogazavicaja.hr kupi personaliziranu slikovnicu, u svojstvu kupca sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom Pluma studios d.o.o. za usluge, Nova cesta 151, Zagreb (dalje u tekstu: „Prodavatelj“) kao prodavateljem.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.tajnemogazavicaja.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.tajnemogazavicaja.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.
Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima korištenja

Prodavatelj – trgovačko društvo Pluma studios d.o.o. za usluge, Nova cesta 151, Zagreb, OIB: 47654705597
www.tajnemogazavicaja.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja
Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu
Korisnik “Tajne moga zavičaja” – svaka osoba koja web stranicu www.tajnemogazavicaja.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
Korištenje www.tajnemogazavicaja.hr – pristup stranici www.tajnemogazavicaja.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina
Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.tajnemogazavicaja.hr
Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na www.tajnemogazavicaja.hr, a koje je moguće kupiti putem web trgovine. Svaka knjiga kupljena u Tajne moga zavičaja Internet prodavaonici personalizirana je osobnim podacima i time jedinstvena.
Elektronska komunikacija – posjećivanjem web trgovine, osoba komunicira elektronskim putem. Time prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su Vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Opće odredbe Uvjeta korištenja

Nositelj svih prava na internet stranici www.tajnemogazavicaja.hr je Prodavatelj. Sve Kupce koji obavljaju narudžbu putem web stranice Prodavatelja upućujemo da se upoznaju s Uvjetima korištenja Prodavatelja. Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete korištenja u cijelosti razumije i prihvaća. Uvjeti korištenja će biti dostavljeni Kupcu na njegovu e-mail adresu. U slučaj postojanja nejasnoća u Uvjetima korištenja, Kupac se može obratiti Prodavatelju.

Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Prodavatelju.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine Prodavatelja te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i web trgovine Prodavatelja, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje “www.tajnemogazavicaja.hr” i online kupnje.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Registracija nije obavezan korak prilikom narudžbe proizvoda na ovim stranicama. Kupnju možete izvršiti i kao gost. Međutim, pogodnosti iz Programa vjernosti možete ostvariti jedino kao registrirani korisnik.

Korisnici “www.tajnemogazavicaja.hr” dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka koje je Kupac unio prilikom registracije, dužan je odmah ažurirati korisnički račun kako bi nas obavijestio o nastalim promjenama.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj “www.tajnemogazavicaja.hr” zbog čega su Korisnici “www.tajnemogazavicaja.hr” dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.tajnemogazavicaja.hr internet stranici.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.tajnemogazavicaja.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.tajnemogazavicaja.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.tajnemogazavicaja.hr.
Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom stavku. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Online kupnja može se ostvariti registracijom na za to predviđenom mjestu na www.tajnemogazavicaja.hr ili kao gost, pri čemu će kupac unijeti podatke o email adresi i adresi za dostavu. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Odabirom gumba ‘Dodaj u košaricu’, željeni proizvod se sprema u potrošačku košaricu. Obavijest o uspješno izvršenoj kupnji stiže Vam na e-mail adresu navedenu u Vašoj narudžbi (Potvrda narudžbe). U tom se trenutku ugovor smatra sklopljenim. Potvrda narudžbe će sadržavati detalje narudžbe, cijenu i procjenu vremena isporuke za narudžbu. Odgovornost je Kupca da nas kontaktira i obavijesti ako postoji pogreška u narudžbi, čim je prije moguće, a maksimalno u roku od 4 sata od trenutka završetka/predaje narudžbe, u kojem je dostupan pristup narudžbi i izmjene narudžbe. Ako Kupac to ne učini, prihvaća da će neispravna narudžba biti poslana na njegovu adresu. Dakle, nakon proteka roka od 4 sata od trenutka završetka/predaje narudžbe, izmjena narudžbe više neće biti moguća.
Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode u roku od maksimalno 45 radnih dana.
Prodavatelj zadržava pravo odbiti bilo koju Narudžbu bez obveze davanja obrazloženja. Prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ako postoji sumnja na zlouporabu.
Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.tajnemogazavicaja.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Dostava i plaćanje“.
Prilikom narudžbe Kupac kreira budući izgled proizvoda. Kreirani proizvod može se u potpunosti pregledati na web stranici. Prije stavljanja proizvoda u košaricu, kupac potvrđuje da je suglasan s podacima koje je unio u predložak za kreiranje proizvoda. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Nakon izvršene narudžbe kupac ima točno 4 sata za promjenu izgleda proizvoda, ako u mailu s Potvrdom narudžbe ustanovi kako je napravio grešku prilikom narudžbe. Nakon isteka ovog roka, narudžba ulazi u proces tiska i uveza i više nema mogućnost izmjena.
U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Nastavi“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja. Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička ili pravna osoba. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
Za uspješan završetak narudžbe, bit će potrebno označiti „kućicu“ kojom kupac potvrđuje da je upoznat s Uvjetima korištenja navedenim na web stranici te da iste prihvaća. Ako ne prihvati navedene Uvjete korištenja, sustav neće omogućiti uspješno zaključenje narudžbe.

Cijena proizvoda i način plaćanja

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima te je u istima sadržan pripadajući PDV.
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji je Kupac naručio, obavijestit ćemo ga što je prije moguće i dati mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će nadoknađeni u cijelosti.

Plaćanje

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Pluma studios d.o.o. jednim od niže navedenih načina plaćanja.
Naručene proizvode s troškovima dostave (ako je unutar narudžbe naručena samo jedna knjiga), kupac će prodavatelju platiti na jedan od pet načina:

1) Jedinstvenim kodom*

Jedinstveni kod s digitalnog kupona dostupnog u Lidl Plus aplikaciji moguće je steći besplatno (gratis) pod uvjetima opisanima niže. Jedinstveni kod potrebno je unijeti u prostor predviđen u Košarici (nakon što završite proces personalizacije knjige).

• U razdoblju od 4.9. do 5.11.2023. ili do isteka zaliha skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za svakih potrošenih 25€ (188,36 kn) na jednom računu osvajaš 1 bod.
• Skupi 6 bodova, preuzmi digitalni kupon u Lidl Plus aplikaciji i besplatno izradi personaliziranu slikovnicu o svom zavičaju!
• Ovisno o broju punih iznosa od 25€ (188,36 kn) koji su sadržani u iznosu računa kupac automatski ostvaruje pravo na bodove (npr. za potrošenih 25€ (188,36 kn) na računu preuzima 1 bod, za potrošenih 50€ (376,73 kn) preuzima 2 boda, za potrošenih 75€ (565,09 kn) preuzima 3 boda, itd.).
• U iznos računa ne uračunava se iznos naknade za povratnu ambalažu te se na temelju navedenog iznosa ne može ostvariti pravo na bodove.
• Osvojeni jedinstveni kod s digitalnog kupona dostupnog u Lidl Plus aplikaciji može se najkasnije do 30.11.2023. iskoristiti za besplatnu online izradu i narudžbu personalizirane slikovnice isključivo putem web stranice: www.tajnemogazavicaja.hr
• Nakon isteka navedenog roka ili isteka zaliha više neće biti moguće korištenje koda. Povrat novca za neiskorišteni kod nije moguć.

*Digitalni kupon odnosi se samo na narudžbu/plaćanje personalizirane knjige. Za narudžbu dodatnih artikala ili nadoplatu za brzu dostavu s praćenjem pošiljke koristite jedan od ostalih ponuđenih oblika plaćanja.

*Lidl i Pluma studios ne odgovaraju za sadržaj personalizirane slikovnice niti eventualne greške/propuste prilikom personalizacije te nije moguć naknadni ispravak sadržaja.

2) Pouzeće (plaćanje dostavljaču prilikom preuzimanja)

Moguće je samo za isporuku na području Republike Hrvatske i samo za isporuke koje se vrše putem:

• Osobno preuzimanje – Paketomat Hrvatske pošte (plaćanje se vrši na paketomatu prilikom preuzimanja pošiljke, isključivo karticom)

• Express dostava na adresu – Paket24 (plaćanje se vrši dostavljaču prilikom preuzimanja pošiljke, isključivo gotovinom)

3) Kreditnom, odnosno debitnom karticom preko sustava WSpay s American Express, Diners, Visa, Maestro ili MasterCard karticama, KeksPay, Aircash

Plaća li Kupac karticom, njegove podatke štiti sustav WSpay. To znači da Pluma studios d.o.o. odnosno www.tajnemogazavicaja.hr nema uvid u broj kartice, već to ima samo kartična kuća, vlasnik kartice.
Kupac jamči kako su sve pojedinosti koje je predao u svrhu svoje narudžbe i njezine isporuke ispravne, te kako je kartica (ako ste se odlučili za plaćanje karticama) kojom vrši uplatu njegovo vlasništvo.

Izjava o korištenju WSPay-a:
Tajne moga zavičaja koristi WSPay za online plaćanja.
WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

4) Paypalom

Ukoliko kupac posjeduje PayPal račun povezan s ovjerenom i važećom kreditnom ili debitnom karticom, dovoljno je ulogirati se uz pomoć adrese e-pošte i lozinke. Plaćanje se odvija preko sigurnosno zaštićene PayPal stranice, što znači da podaci koje kupac koristi prilikom plaćanja nisu dostupni nikome drugome, već isključivo PayPal-u.

5) Google Pay/Apple Pay

Plaćanje se odvija preko sigurnosno zaštićenog sustava Adyen, što znači da podaci koje kupac koristi prilikom plaćanja nisu dostupni nikome drugome, već isključivo Adyenu.

Sva se plaćanja vrše u eurima.

Račun

Račun će Kupcu biti dostupan na web stranici neposredno nakon uspješno realizirane kupovine (kod korisničkog računa). Račun Kupac može ispisati ili spremiti na računalo.
Za sva pitanja u vezi računa, kupac se može obratiti na e-mail: info@tajnemogazavicaja.hr.

Klub pogodnosti

Kupac mora uzeti u obzir da kupovinom na www.tajnemogazavicaja.hr ne ulazi u klub pogodnosti koji je dostupan na Internet prodavaonici Tvornica snova na www.tvornicasnova.hr. kojom također upravlja prodavatelj Pluma studios d.o.o.

Dostava

1. Hrvatska pošta standard (tiskanica) – 0€ (0 kn)
Rok dostave: 25-34 dana
Bez opcije praćenja pošiljke i bez opcije plaćanja prilikom preuzimanja.

2. Osobno preuzimanje – Paketomat Hrvatske pošte – 2,99€ (22,51 kn)
Rok dostave: 11-16 dana
Prethodna najava putem SMS-a i mogućnost plaćanja prilikom preuzimanja pošiljke, isključivo karticom.

3. Express dostava na adresu – Paket24 – 3,99€ (30,04 kn)
Rok dostave: 7-11 dana
Prethodna najava putem SMS-a i uz poziv dostavljača. Mogućnost plaćanja prilikom preuzimanja pošiljke, isključivo gotovinom.

Vrijeme isporuke može varirati zbog niza okolnosti (neradni dani, velik broj zaprimljenih narudžbi, itd.), stoga je prilikom naručivanja navedeno okvirno vrijeme isporuke.

Mjesto za isporuku naručenih proizvoda bit će mjesto navedeno u konkretnoj narudžbi.

Proizvode koji se dostavljaju na području Republike Hrvatske dostavlja Hrvatska pošta d.d.
Prodavatelj zadržava pravo pošiljku poslati bilo kojom drugom dostavnom službom, ako procjeni da je to u pojedinom trenutku nužno za ispunjavanje uvjeta ugovora odnosno dostave proizvoda kupcu. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenim rokovima, o tome će obavijestiti kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Cijena dostave navedena je u pregledu košarice prije izvršenja plaćanja. U cijenu dostave uračunat je PDV. Cijena dostave nije uključena u iskazane cijene proizvoda na web stranicama. U slučaju besplatnog stjecanja personalizirane slikovnice putem digitalnog kupona iz Lidl Plus aplikacije, kupac je dužna platiti troškove dostave u slučaju plaćene dostave (opcije 2. i 3.).

Naručena roba bit će složena tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.
Proizvodi iz jedne narudžbe bit će dostavljeni u jednome paketu, no Prodavatelj zadržava pravo proizvode poslati u više različitih paketa, ukoliko je to zbog tehničkih razloga potrebno. Kupac mora uzeti u obzir da će proizvodi iz iste narudžbe pod jednim, jedinstvenim brojem narudžbe biti poslani u istome paketu. Ako naruči više proizvoda u više različitih narudžbi, ti će proizvodi biti poslani odvojeno.

Nakon što Prodavatelj preda naručeni paket dostavnoj službi, Kupac će dobiti e-mail potvrdu od strane dostavne službe, u kojoj će mu biti dostupan broj pošiljke, kao i promjena statusa pošiljke (npr. promjena adrese isporuke, promjena termina isporuke i sl.). Ako je paket poslan posredstvom Hrvatske pošte (Standardna dostava – tiskanica), Kupac neće dobiti e-mail potvrdu od strane dostavne službe. Ako se Kupac ne nalazi na mjestu isporuke naznačenome u narudžbi, dostavljač će naknadno kontaktirati ili ostaviti Obavijest o prispijeću pošiljke s navedenim kontaktom, kako bi se dogovorili o idućem terminu dostave.
Ako Kupac propusti preuzeti narudžbu od strane dostavne službe svojom vlastitom krivnjom, Prodavatelj nije dužan refundirati plaćeni iznos proizvoda i dostave. Međutim, u slučaju da kupac propusti preuzeti narudžbu i da se paket vrati nama kao pošiljatelju, Prodavatelj će kupca u dobroj vjeri kontaktirati radi ponovne dostave proizvoda o Kupčevom trošku.

Rok isporuke iznosi maksimalno 45 radnih dana za sve proizvode, a počinje teći od trenutka zaprimanja narudžbe. Prodavatelj će učiniti razumne napore kako bi proizvodi bili isporučeni i prije isteka ovoga roka. Period potreban za proizvodnju odnosno dostavu može varirati te je vrijeme isporuke navedeno na stranicama i u potvrdi narudžbe samo indikativno. Prodavatelj će učiniti razumne napore da dostavi robu u navedenom roku, ali ne prihvaća odgovornost ako se narudžba ne dostavi u navedenom roku. Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 45 radnih dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao pronaći pošiljku ili poslati zamjensku.
Cijene dostave istaknute su na www.tajnemogazavicaja.hr i u njima je sadržan pripadajući PDV.

Prodavatelj čini sve kako bi svaki primjerak knjige koju isporuči, bio ispravan i bez greške. Posebnu pozornost obraćamo na tisak, uvez i pakiranje proizvoda, kako bi kupac s istima bio u potpunosti zadovoljan.
Ako Prodavatelj napravi pogrešku prilikom tiska, uveza ili pakiranja proizvoda, jamči Vam da će grešku ispraviti u najkraćem mogućem roku i u potpunosti o prodavateljevom trošku.
Informacije u vezi reklamacije i prava na raskid ugovora pročitajte u dokumentu „Reklamacija“.

Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke Proizvoda i reklamacije
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima. Više detalja možete pronaći u odjeljku u dokumentu „Reklamacija“.

Ostale odredbe
1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na www.tajnemogazavicaja.hr samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na www.tajnemogazavicaja.hr u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja www.tajnemogazavicaja.hr na drugim web stranicama je zabranjena.
2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova www.tajnemogazavicaja.hr trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača/distributera proizvoda.
4. Kada Prodavatelj odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti korištenja u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku; o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji te kad postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.