Kako odgojiti samopouzdano dijete? Imamo ultimativni vodič

Uz ovu inovativnu slovaricu tvoje će dijete naučiti slova kroz igru i zabavu.

Bau0161 svaka mama u017eeli odgojiti dijete odvau017eno i neustrau0161ivo poput Meride Hrabre ili Robina Hooda. Priznajemo, nije bau0161 vjerojatno da u0107e se tvoj klinac boriti lukom i strijelom ili krasti od bogatih kako bi dalo siromau0161nima (nikad ne reci nikad!).u003cbru003eIpak, u svojoj u0107e pustolovini odrastanja naiu0107i na druge vrste izazova.u003cbru003eRuu0161it u0107e predrasude.u003cbru003eZauzimat u0107e se za sebe.u003cbru003eSuou010davat u0107e se s nemanima.u003cbru003eA na tebi je da ga na to sve pripremiu0161!u003cbru003eDa bi postao neustrau0161iv i samopouzdan, svaki klinac morau00a0u003ca href=u0022https://www.tvornica-snova.hr/knjige/22u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003epronau0107i svoj glasu003c/au003e. Ako jou0161 nisi sigurna kako mu u tome pomou0107i, donosimo ti ultimativni vodiu010d.u003cbru003eu003cbru003eu003cstrongu003e1) RECI MU OTVORENO: u201eVUK POJEDE DVA PRAu0160u010cIu0106A!u201cu003c/strongu003eu003cbru003eSamopouzdanje raste suou010davanjem sa strahovima, zato pokau017ei svom klincu koliko je opak!u003cbru003eNakon vukova, predstavi muu00a0u003ca href=u0022https://www.tvornica-snova.hr/knjige/22u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eSlovou017edereu003c/au003eu00a0u2013 divovske gumice za brisanje, prava u010dudoviu0161ta koja prou017ediru neduu017ena slova.u003cbru003eu017dive u u010dudesnoj Abecedoniji, a mou017ee ih pobijediti samo tvoj super-klinac.u003cbru003eu003cbru003eu003cstrongu003e2) Uu010cI GA DA BUDE SVOJu003c/strongu003eu003cbru003eSvi smo mi malo pomaknuti, i upravo to je ono po u010demu smo posebni. Ohrabri klinca da bude svoj, pred svima i u svakoj prilici.u003cbru003ePa u0161to ako ide u vrtiu0107 obuu010den kao Spiderman veu0107 treu0107i tjedan za redom?u003cbru003eu003cimg class=u0022wp-image-1196u0022 style=u0022width: 600pxu0022 src=u0022https://tvornicasnova.hr/wp-content/uploads/2021/02/1583322198-spiderman_backdrop_kids_photography.jpgu0022 alt=u0022dijete u spiderman kostimuu0022u003eu003cbru003eu003cbru003eSamo ako si autentiu010dan, imau0161 svoj glas.u003cbru003eSlau017ee se i nau0161u00a0u003ca href=u0022https://www.tvornica-snova.hr/knjige/22u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003etvor Tvrtkou003c/au003eu00a0koji bau0161 i nema nos za biznis (bavi se prodajom parfema).u003cbru003eu003cstrongu003e3) RECI MU ODLUu010cNO: u201eOVO MOu017dEu0160 SAM!u201cu003c/strongu003eu003cbru003eu003cbru003eZaboravi medvjeu0111u uslugu. Rijeu010d ohrabrenja vrijedi puno viu0161e. Ili, jou0161 bolje, skroz zaboravi na rijeu010di i zadaj mu ozbiljan zadatak.u003cbru003eNa primjer, spau0161avanja jedne u010ditave zemlje.u003cbru003eWHAT?!u003cbru003eEee da, upravo to u010dini nau0161a slovopriu010dau00a0u003ca href=u0022https://www.tvornica-snova.hr/knjige/22u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eu201eKako u0107u spasiti abecedu?u201cu003c/au003e.u003cbru003eA ti si se brinula kako u0107e savladati tanjur u0161pageta!u003cbru003eu003cbru003e4) OSTAVI GA U PRIRODNOM OKRUu017dENJUu003cbru003eSamopouzdanje gradimo dok radimo ono u u010demu smo dobri u2013 za tvog maliu0161ana to su igra i mau0161tanje.u003cbru003eZato ga prestani daviti beskrajnim pravilima.u003cbru003eu003cimg class=u0022wp-image-1243u0022 style=u0022width: 600pxu0022 src=u0022https://tvornicasnova.hr/wp-content/uploads/2021/02/izmjena_covera_abeceda.jpgu0022 alt=u0022personalizirana knjiga kako u0107e maro spasiti abeceduu0022u003eu003cbru003eu003cbru003ePovedi ga na nezaboravno putovanje, primjerice u daleku zemlju Abecedoniju. Tamo u0107e upoznati slova, preletjeti Veliku Tintarnicu, uu010diti od Redara Abecedara, a umjesto putovnice trebat u0107e mu personalizirana knjigau00a0u003ca href=u0022https://www.tvornica-snova.hr/knjige/22u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eu201eKako u0107u spasiti abecedu?u201cu003c/au003e.u003cbru003eu003cbru003eu003cstrongu003e5) PODSJETI GA KOLIKO JE POSEBANu003c/strongu003eu003cbru003ePostojim i vau017ean sam u2013 podsjetnik je koji dobro dou0111e svakome od nas.u003cbru003eNi tvoj klinac nije iznimka!u003cbru003eSvakodnevno mu pokau017ei koliko je hrabar, mau0161tovit i poseban.u003cbru003eU tome ti pomau017ee i personalizirana knjiga za uu010denje slovau00a0u003ca href=u0022https://www.tvornica-snova.hr/knjige/22u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eu201eKako u0107u spasiti abecedu?u201cu003c/au003e. Osim u0161to je personalizirana, izravno se obrau0107a tvom maliu0161anu u2013 nevjerojatnih 46 puta.u003cbru003eu003cbru003eu003cstrongu003e6.) PONAVLJANJE JE MAJKA SAMOPOUZDANJAu003c/strongu003eu003cbru003eu0160to viu0161e ponavljamo, sigurniji smo u svoja znanja i sposobnosti, a time nam i raste samopouzdanje. Samo u010dekaj da tvoj maliu0161an prou010ditau00a0u003ca href=u0022https://www.tvornica-snova.hr/knjige/22u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eu201eKako u0107u spasiti abecedu?u201cu003c/au003eu00a0i krene rasturati slova.u003cbru003eSvako slovo ispriu010dat u0107e mu svoju priu010du sastavljenu od njega samoga, u mnogo veliu010dina i oblika.u003cbru003eNakon slovopriu010dica, slijede pitanja u2013 prilika za novo usmeno ponavljanje.u003cbru003eu003cbru003eu003cstrongu003e7.) OHRABRI GA DA PROGOVORI ZA NEKOG DRUGOGu003c/strongu003eu003cbru003eTvoj u0107e se glas jou0161 jau010de u010duti ako ga posudiu0161 nekom drugom, zauzmeu0161 se za slabijeg koji treba pomou0107.u003cbru003eu003cbru003eu010cim u010duje da su slova u velikoj opasnosti, tvoj maliu0161an zarikat u0107e poput lava i krenuti u borbu.u003cbru003eZa znanje i samopouzdanje!u003cbru003eP.S. Iako je uu010dinkovit sam po sebi, ultimativni vodiu010d za odgoj samopouzdanog djeteta najbolji je uzu00a0personaliziranu knjigu za uu010denje slova u003ca href=u0022https://www.tvornica-snova.hr/knjige/22u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eu201eKako u0107u spasiti abecedu?u201cu003c/au003eu00a0u2013 hit za bildanje djeu010djeg samopouzdanja.u003cbru003e

Odaberi personaliziranu knjigu za svoje dijete